Monday, December 8, 2014

Answers to Your Questions about HSEB 11 Result.

with 0 Comment
When will HSEB 11 Results be published? नतीजा कहिले प्रकाशित हुन्छ?
Results may be published within Poush or it can take up to beginning of Magh too. Again, this is not a fixed date

नतीजा पौष महिनभर प्रकाशित हुने सम्भावना छ | पौष महिनभर नभए माघको पहिलो हप्ता पनि लाग्न सक्ला | यो पनि कुनै औपचारिक जानकारी भने होइन |

When is the fixed date for results? नतीजा आउने औपचारिक मीति कहिले हो ?
There is no fixed date for results. There is never a fixed date for results.

नतीजा आउने औपचारिक मीति भन्ने हुँदैन| HSEB ले नतीजा आउने दिन मात्र हामीलाई अवगत गराउँछ |

How to know results are published? हामीले कसरी वा कहाँँबाट थाहा पाउने  त नतीजा प्रकाशित भयो भनेर?
To know about latest results related posts, news and information, check Sparrow SMS page – Facebook, Twitter and Google+ daily. Bookmark or save Sparrow SMS page on your devices.

नतीजा सम्बन्धी सम्पूर्ण खबर र जानकारीको लागि Sparrow SMS को Facebook, Twitter र Google + पेजहरु हरेक दिन हेर्दै गर्नुहोस् |

What to do after results are published? नतीजा प्रकाशित भईसकेपछि के गर्ने?
After results are published, Type HSEB<space>Symbol-No & send SMS to 35001 to get results in your phone with marks. (Eg: HSEB 12345678) and SMS to 35001.

नतीजा प्रकाशित  भईसकेपछि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्स्मा गई HSEB<एउटा स्पेस दिनुहोस्>Symbol-No टाइप गरि 35001 मा एस् एम एस् पठाउनुहोस् अनि प्राप्त अंक सहितको नतीज सोझै आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहोस् | (जस्तै: HSEB 12345678 अनि 35001 मा एस् एम एस् )

When to send SMS?  एस् एम एस् कहिले पठाउने?
Send SMS only after results are published. We will announce as soon as the results are published. 

एस् एम एस् , नतीजा प्रकाशित भाईसकेपछी मात्र पठाउने, जुन हामी यहाँँहरुलाई प्रकाशित हुनसाथ जानकारी गराउने छौँ |

Why is it being delayed ? नतीजा प्रकाशित गर्न किन ढिलाई हुँदैछ ?
We are not delaying the result. Sparrow SMS is the leading SMS service provider in the country. Result is published by Examination Board of HSEB, not by Sparrow SMS.

यस प्रश्नको जवाफ HSEB सँगमत्र हुन्छ। Sparrow SMS केवल एउटा SMS माध्यम हो जहाँबाट नतीजा मोबाइलमा नै हेर्न सकिन्छ।
0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels