Friday, April 17, 2015

लोड्शेडिङ घट्यो ! नयाँ तलिकाको लागि G(Group-Number) टाइप गरी 5001 मा SMS गर्नुहोस !

with 0 Comment
नयाँ लोड्शेडिङ्को तालिका पाउनको लागिG<Grp-No> टाइप गरी 5001 मा SMS गर्नुहोस | जस्तै तपाईंँको समूह १ हो भने G1 टाइप गरी 5001 मा SMS गर्नुहोस |

नेपाल बिध्युत प्राधिकरणले लोड्शेडिङ फेरी घटाएको छ | नदिहरुमा बढ्दो पानीको रफ्तार र खपतमा भएको कमीलाई मध्यानजर गर्दै लोड्शेडिङ घटाइएको हो |To get the latest loadshedding schedule, Type G<Grp-No> and SMS to 5001. ( Eg: G1 )

NEA has reduced Loadshedding to 56 hours a week. NEA has said that loadshedding has been because of increasing flow of water in the rivers and reduction in consumption.

0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels