Thursday, April 2, 2015

लोड्शेदिङ शनिबार बाट घट्दै - Loadshedding going down from this Saturday

with 0 Comment
नेपाल बिध्युत प्राधिकरण्ले शनिबार देखी दिनको दुई घण्टा लोड्शेदिङ घटाउने भएको छ | नयाँ तालिका पाउनको लागि G<Grp-No> टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस  !
NEA has decided to reduce loadshedding from this Saturday, Chaitra 21. To get the latest schedule, type G<Grp-No> and send SMS to 35001.


0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels