Friday, December 25, 2015

लोड्शेडिङ बढ्यो ! अब दिन को ११ घण्टा बत्ती निब्ने !

with 0 Comment

नयाँ लोड्शेडिङ्को तालिका पाउनको लागिG<Grp-No> टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस जस्तै तपाईंको समूह १ हो भने G1 टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस |

नेपाल बिध्युत प्राधिकरणले लोड्शेडिङ फेरी लोड्शेडिङ्को बदाएको छ | अब देखि हफ्ता को ७७ घण्टा बत्ति निब्ने अनि दिनको चाही ११ घण्टा !  यो नया तालिका पौष १०, २०७२ शुक्रबार देखि लागु हुने छ  |


लोडसेडिङ तालिका को लागि डाउनलोड गर्नुहोस : sparrowsms.com/androidThe new load shedding schedule of 11 hours will start from 25 December 2015, Friday.

To get the latest load shedding schedule, Type G<Grp-No> and SMS to 35001.(Eg: G1 )
You can also download the Sparrow App to access latest Loadshedding Update and more utilities from here: sparrowsms.com/android
Also visit sparrowsms.com/load-shedding-schedule for the routine.


0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels