Sunday, January 3, 2016

लोड्शेडिङ फेरी बढ्यो ! अब दिन को १३ घण्टा बत्ती निब्ने !

with 0 Comment
नयाँ लोड्शेडिङ्को तालिका पाउनको लागिG<Grp-No> टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस जस्तै तपाईंको समूह १ हो भने G1 टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस |

नेपाल बिध्युत प्राधिकरणले लोड्शेडिङ फेरी लोड्शेडिङ्को बदाएको छ अब देखि हफ्ता को ८४ घण्टा बत्ति निब्ने अनि दिनमा चाही १3 घण्टा सम्म बत्ति निब्ने !  यो नया तालिका पौष २०२०७२ सोमबार देखि लागु हुने छ  |


लोडसेडिङ तालिका को लागि डाउनलोड गर्नुहोस : sparrowsms.com/android
The new load shedding schedule of 84 hours a week will start from 4 January 2016, Monday.


To get the latest load shedding schedule, Type G<Grp-No> and SMS to 35001.(Eg: G1 )
You can also download the Sparrow App to access latest Loadshedding Update and more utilities from here: sparrowsms.com/android
Also visit sparrowsms.com/load-shedding-schedule for the routine.

0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels