Sunday, March 13, 2016

लोडसेडिङ घट्यो ! अब दिनको १२ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ !

with 0 Comment
नयाँ लोड्शेडिङ्को तालिका पाउनको लागिG<Grp-No> टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस जस्तै तपाईंको समूह १ हो भने G1 टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस |

नेपाल बिध्युत प्राधिकरणले लोड्शेडिङ लोड्शेडिङ्को घटाएको छ अब देखि हफ्ता को ७२ घण्टा बत्ति निब्ने अनि दिनको चाही १२ घण्टा !  यो नया तालिका चैत्र १२०७२ सोमबार देखि लागु हुने छ  |


लोडसेडिङ तालिका को लागि डाउनलोड गर्नुहोस : sparrowsms.com/android
The new load shedding schedule of 12 hours will start from 14 March, 2016

To get the latest load shedding schedule, Type G<Grp-No> and SMS to 35001.(Eg: G1 )
You can also download the Sparrow App to access latest Loadshedding Update and more utilities from here: sparrowsms.com/android

Also visit sparrowsms.com/load-shedding-schedule for the routine.

0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels