Monday, June 6, 2016

लोडसेडिङ घट्यो ! अब दिनको ९ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ !

with 0 Comment
नयाँ लोड्शेडिङ्को तालिका पाउनको लागिG<Grp-No> टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस | जस्तै तपाईंको समूह १ हो भने G1 टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस |

नेपाल बिध्युत प्राधिकरणले लोड्शेडिङ लोड्शेडिङ्को घटाएको  | अब देखि हफ्ता को ६३ घण्टा बत्ति निब्ने अनि दिनको चाही ९ घण्टा !  यो नया तालिका जेठ २५ २०७३ मंगलबार देखि लागु हुने छ  |
लोडसेडिङ तालिका को लागि डाउनलोड गर्नुहोस : sparrowsms.com/androidThe new load shedding schedule of 9 hours will start from 7 June, 2016

To get the latest load shedding schedule, Type G<Grp-No> and SMS to 35001.(Eg: G1 )
You can also download the Sparrow App to access latest Loadshedding Update and more utilities from here: sparrowsms.com/android

Also visit sparrowsms.com/load-shedding-schedule for the routine.


0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels