Thursday, August 11, 2016

लोडसेडिङ घट्यो ! अब हप्तामा साढे ४८ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ !

with 0 Comment
नयाँ लोड्शेडिङ्को तालिका पाउनको लागिG<Grp-No> टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस | जस्तै तपाईंको समूह १ हो भने G1 टाइप गरी 35001 मा SMS गर्नुहोस |
नेपाल बिध्युत प्राधिकरणले लोड्शेडिङ लोड्शेडिङ्को घटाएको  | अबदेखि एक दिन ६ घण्टा, तीन दिन साढे ६ घण्टा, दुई दिन ८ घण्टा र एक दिन ७ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ !  यो नया तालिका श्रावन २७ , २०७३ बिहिबार देखि हप्तामा साढे ४८ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ  |
लोडसेडिङ तालिका को लागि डाउनलोड गर्नुहोस : sparrowsms.com/android


The new load shedding schedule will start from 11 August, 2016
To get the latest load shedding schedule, Type G<Grp-No> and SMS to 35001.(Eg: G1 )
You can also download the Sparrow App to access latest Loadshedding Update and more utilities from here: sparrowsms.com/android
Also visit sparrowsms.com/load-shedding-schedule for the routine.

0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels