NEB Grade 11 Supplementary Result Coming Today!

NEB Grade 11 Supplementary Result Coming Today!

The results of  NEB Grade 11 Supplementary Examinations are about to be published today. Students can check their results easily via SMS. After the results are published, please type NEBSymbol No. and SMS to 35001. Eg: NEB 12345678 and SMS to 35001 Sparrow SMS wishes...
NEB Grade 11 and 12 Routine published !

NEB Grade 11 and 12 Routine published !

NEB Grade 11 and 12 results published. National Examination Board(NEB)  has published the routine for Board examinations scheduled to be held on Baisakh 29, 2076 for Grade 11 and Baishakh 15, 2076 for Grade 12. The examinations will be held for students in both...
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, Grade 11 Supplementary Exam Routine 2075

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, Grade 11 Supplementary Exam Routine 2075

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा २०७५ साल वैशाख/जेठ महिनामा सञ्चालन भएको कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रुपमा सम्मिलित भई देहाय बमोजिमका मापदण्ड पुरा गरेका परीक्षार्थीहरुको ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षा २०७५ साल पौष १४ गते शनिबार देखी पौष २२ गते सम्मा...
NEB Grade 11 Supplementary Exam Routine

NEB Grade 11 Supplementary Exam Routine

National Examination Board(NEB) finally published the re-scheduled supplementary exam date of Grade 11. The exam was scheduled for Mangsir 7, 2075 previously. The notice for supplementary exam routine was published by the National Examination Board, Sanothimi,...
२०७५ सालको कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षा सम्बन्धी सूचना

२०७५ सालको कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षा सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा २०७५ साल वैशाख/जेठ महिनामा सञ्चालन भएको कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रुपमा सम्मिलित भई देहाय बमोजिमका मापदण्ड पुरा गरेका परीक्षार्थीहरुको ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षा २०७५ साल मंसिर ८ गते शनिबारका दिन संचालन हुनेभएको...
Notice for NEB Grade 11 Retotaling 2075

Notice for NEB Grade 11 Retotaling 2075

If you are not satisfied with your NEB Grade 11 Result 2075, there’s an option just for you! National Examination Board ( NEB) recently published the official notice to alert NEB 11 appeared students 2075 about re-totaling their marks. So, if you are not...