कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा सञ्चालन गरिने वि.सं. २०७६ सालको कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने परीक्षार्थीहरूको ग्रेड वृद्धि परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रमअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा समयः बिहान ११ः०० बजेदेखि २ः०० बजेसम्म

क्र.सं.                    मिति                                     विषय
१. २०७६ साल भदौ २२ गते आइतबार

 

 

·         अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४)

·         एक विषयमा मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको सबै विषय

·         दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि आपूले परीक्षा दिने विषयहरू मध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय

 

२.

 

२०७६ साल भदौ २३ गते सोमबार

 

·         दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि आपूmले परीक्षा दिने विषयहरू मध्येको ठूलो कोड नम्बर भएको विषय

 

 

Who can take NEB CHANCE EXAM 2074?

The Examination Controller Office, Higher Secondary Education Board, Sanothimi, Bhaktapur, has published a notice regarding Grade XII Chance Examination for the year 2074.
 
As per NEB’s notice, the examination will be held on Ashoj 21, 2074 (Oct 7, 2017) from 11 am onwards.
 
Who can take NEB CHANCE EXAM 2074 as mentioned in the following points:
 
1. Students who passed all subject in the Regular exam of class 11, 2073.
 
2. A student who passed in the chance exam of 11 in 2073.

3. A student who appeared in recent NEB 12 examination of 2074 (Baishakh) and failed/absent in any one of the theoretical subjects
 
4. Students appearing in the chance examination should submit the application form along with the deposit voucher by Ashoj 4, 2074. If they fail to do so by Ashoj 4, 2074, they need to deposit double the amount and submit the voucher of Ashoj 6, 2074 till Ashoj 8,2074. Any submissions after Ashoj 8, 2074 will not be accepted.
 
5. For the exam with application form Grade 11 pass mark sheet and Grade 12 mark sheet or transcript copy, 2 passports sized photo and Exam charge Rs. 600 (without late fine) cash/ NEB named bank voucher.
NEB chance exam
 
All the best!

NEB Grade 12 Chance Examination Notice

 

The Examination Controller Office, Higher Secondary Education Board, Sanothimi, Bhaktapur, has published a notice regarding Grade XII Chance Examination for the year 2074.

As per NEB’s notice, the examination will be held on Ashoj 21, 2074 (Oct 7, 2017) from 11 am onwards.

Who can appear for the NEB 12 chance exam 2074: 1. Students who have passed all subject in the Regular exam of class 11, 2073 2. Student who have passed in the chance exam of 11 in 2073 3. Student who appeared in recent NEB 12 examination of 2074 (Baishak) and failed/absent in any one of the theoretical subjects

NEB Supplementary Exam