कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका

कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा सञ्चालन गरिने वि.सं. २०७६ सालको कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने परीक्षार्थीहरूको ग्रेड वृद्धि परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रमअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित...

Who can take NEB CHANCE EXAM 2074?

The Examination Controller Office, Higher Secondary Education Board, Sanothimi, Bhaktapur, has published a notice regarding Grade XII Chance Examination for the year 2074.   As per NEB’s notice, the examination will be held on Ashoj 21, 2074 (Oct 7, 2017) from 11 am...

NEB Grade 12 Chance Examination Notice

The Examination Controller Office, Higher Secondary Education Board, Sanothimi, Bhaktapur, has published a notice regarding Grade XII Chance Examination for the year 2074. As per NEB’s notice, the examination will be held on Ashoj 21, 2074 (Oct 7, 2017) from 11 am...