राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षाफल  सम्बन्धी महोत्वपूर्ण  सूचना – Transcript, Retotaling and Correction Notice

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षाफल सम्बन्धी महोत्वपूर्ण सूचना – Transcript, Retotaling and Correction Notice

NEB Grade 12 परीक्षाफल सम्बन्धी महोत्वपूर्ण सूचना – Transcript, Retotaling and Correction Notice १. प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्थाः क. अक्षराङ्कन पद्धतिबाट कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा सहभागी भई दुवै कक्षामा प्रत्येक विषयका सैद्धान्तिक...