NEB RESULT

Table of Contents

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा २०७६ साल बैसाख १५ गते देखि कक्षा १२ र २०७६ साल बैसाख २९ गते देखि सञ्चालन गरिने कक्षा ११ को नियमित, ग्रेडवृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थीहरुको बार्षिक परीक्षाकोपरीक्षा केन्द्र (काठमाडौं उपत्यका बाहेक) प्रकाशन गरिएको छ |

परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण बोर्डको website:-www.neb.gov.np मा राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रको परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिनेछ |

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (डडेल्धुरा))

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (धनगडी))

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (सुर्खेत))

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (नेपालगन्ज))

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (दांग))

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (बुटवल)

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (पोखरा)

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (हेटौंडा)

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (जनकपुर)

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (लाहान)

 

२०७६ सालमा संचालन हुने कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परिक्षाको स्वीकृत परिक्षा केन्द्रहरुको नामावली (बिराटनगर)

 

Leave a comment