SEE Result

Official Notice from Examination Board

Official Notice from Examination Board “मिति २०७५।३।९ मा प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, २०७४ को नतिजा को Website मा रहेको डाटामा System Compatibility Issue देखिएकोले पहिले ग्रेडसिट डाउनलोड गरिसकेका परीक्षार्थीहरुले पुनः ग्रेडसिट डाउनलोड गरेरमात्र प्रयोग गर्नु हुन अनुरोध छ ।” You can find your updated grade sheet at OCE’s official site. To check your […]